Áp dụng công cụ quản lý và cải tiến năng suất: Giải pháp then chốt của ngành thép
Áp dụng các công cụ quản lý và cải tiến năng suất đang được xem là giải pháp quan trọng để doanh nghiệp (DN) ngành thép nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước.
Vietq.vn