Chọn danh mục: Lực đỡ từ vốn ngoại
Talkshow Chọn danh mục với chủ đề “Lực đỡ từ vốn ngoại” với sự góp mặt của ông Quan Đức Hoàng, Chủ tịch Quỹ A+ và ông Trần Thăng Long, Giám đốc Phân tích Công ty Chứng khoán BSC.
ĐT