GS.TS Võ Đại Lược: Cơ hội đẩy mạnh cải cách doanh nghiệp Nhà nước
GS.TS Võ Đại Lược đánh giá, trong bối cảnh hiện nay khi dịch COVID-19 khiến nền kinh tế thế giới và trong nước suy giảm. Đứng trước thế khó, Việt Nam cần phải đẩy mạnh cải cách doanh nghiệp Nhà nước - khu vực chủ lực của nền kinh tế.
Chí Cường