Hanoi Golden Lake – Dự án hạng sang dát vàng 24K từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài
Tổ hợp khách sạn và căn hộ cao cấp – Hanoi Golden Lake được quảng bá là dự án đầu tiên trên thế giới dát vàng 24K từ mặt ngoài toà nhà đến bên trong từng căn hộ.
Chí Cường - Kỳ Thành