Hội thảo Phát triển bền vững 2022: "ESG - Chìa khóa cho Phát triển bền vững 2022"
Ngày 29/11, Báo Đầu tư - Vietnam Investment Review ​​sẽ tổ chức Hội thảo Phát triển bền vững 2022 với chủ đề: “ESG - Chìa khóa cho Phát triển bền vững 2022”. Hội thảo bao gồm 2 phiên thảo luận, là nơi các nhà quản lý, các chuyên gia kinh tế, lãnh đạo doanh nghiệp đánh giá về hoạt động cộng đồng, chia sẻ kinh nghiệm và đưa ra các khuyến nghị phù hợp về phát triển bền vững, hoàn thiện tiêu chuẩn của doanh nghiệp tại Việt Nam.
ĐT