Đầu tư và cuộc sống
[Infographic] Ngày Gia đình Việt Nam 28/6: "Gia đình bình an - xã hội hạnh phúc"
ĐT - 28/06/2022 19:37
Ngày 28/6 hằng năm được chọn là Ngày Gia đình Việt Nam. Đây là ngày cả nước tôn vinh những giá trị tốt đẹp, cốt lõi của gia đình, nhắc nhở những giá trị truyền thống quý báu của ông cha ta từ ngàn xưa...

.

Tin liên quan
Tin khác