Tiêu dùng
[Infographic] Phòng, chống dịch COVID-19: Sát khuẩn đúng cách khi nhận hàng hóa
ĐT - 17/09/2021 06:26
Để hạn chế nguy cơ nhiễm COVID-19 khi nhận hàng hóa từ người khác, mọi người cần đặc biệt lưu ý việc giữ khoảng cách tiếp xúc, đeo khẩu trang và vệ sinh, sát khuẩn.

.

Tin liên quan
Tin khác