Viễn thông - Công nghệ
[Infographic] Từ 21/7/2021, người dân đã có thể đăng ký, khai báo phương tiện trực tuyến
ĐT - 21/07/2021 22:02
Từ 21/7/2021, Chuyên mục “Đăng ký, khai báo phương tiện” đã được mở trên Cổng thông tin điện tử Cục Cảnh sát giao thông (http://www.csgt.vn).

.

Tin liên quan
Tin khác