Ngành Kế hoạch và Đầu tư họp bàn thúc đẩy tăng trưởng và đầu tư công
Ngày 28/7, Hội nghị Giao ban ngành Kế hoạch và Đầu tư năm 2020 sẽ diễn ra dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng.
Chí Cường