Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển chia sẻ về kinh tế tư nhân
Kinh tế tư nhân là động lực để kinh tế Việt Nam phát triển ấn tượng.
Chí Cường