Đầu tư Phát triển bền vững
Sản xuất và tiêu thụ không bền vững khiến con người đối mặt với những khủng hoảng nghiêm trọng
ĐT - 07/10/2022 10:37
Lối sản xuất và tiêu dùng không bền vững của con người là nguyên nhân gốc rễ của ba cuộc khủng hoảng quy mô hành tinh: biến đổi khí hậu, mất đa dạng sinh học và ô nhiễm. Nếu chúng ta tiếp tục phát triển theo mô hình hiện nay, khả năng hữu hạn của Trái đất sẽ không thể duy trì sinh kế cho các thế hệ hiện tại và tương lai.

.

Tin liên quan
Tin khác