Cựu doanh nhân 7X không hối tiếc vì thất nghiệp, ở trọ sau khi bán nhà đi du lịch
Thất nghiệp, nhưng Andre không hối tiếc, vì nghĩ, khoảnh khắc lìa đời, mình sẽ "có một cái đầu đầy trải nghiệm".