Triển lãm Quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2021: Kết nối, xây dựng giá trị mới
Triển lãm Quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2021 diễn ra trong hai ngày 9-10/1 tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc.
Chí Cường