[Videographic] Hướng dẫn cử tri bỏ phiếu bầu cử theo quy trình 6Đ
Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được diễn ra từ 7 - 19h00 Chủ nhật, ngày 23/5/2021. Để thực hiện việc bỏ phiếu, cử tri cần nắm rõ các bước được tóm tắt thông qua quy trình 6Đ sau đây.
ĐT