Tài chính - Chứng khoán
[Infographic] Năm 2019, thực hiện tiết kiệm 10% chi ngân sách thường xuyên
ĐT - 03/03/2019 13:17
Mục tiêu Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 là đưa công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đi vào thực chất với những kết quả cụ thể, trong đó có thực hiện tiết kiệm 10% chi ngân sách thường xuyên.
Tin liên quan
Tin khác