Đã chọn được 60 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu năm 2022
Trong top 60 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu năm 2022, người lớn tuổi nhất là 82, người trẻ nhất là 34 tuổi.