CEO Gỗ Đức Thành chia sẻ về quyết định ngược ngạo trong thời Covid-19
Đóng cửa hai nhà máy, đảm bảo sức khoẻ người lao động là quyết định tưởng chừng như ngược ngạo, lại giúp Công ty Chế biến gỗ Đức Thành ghi nhận kết quả kinh doanh ấn tượng trong năm 2020.