Nguyễn Đỗ Dũng, đồng sáng lập, Tổng giám đốc enfarm Agritech: Giúp nông dân có chuyên gia đồng hành 24/7
Từ một chuyên gia quốc tế về quy hoạch và thiết kế đô thị, Nguyễn Đỗ Dũng rẽ lối khởi nghiệp với enfarm Agritech nhằm phát triển công nghệ bón phân thông minh, hỗ trợ nông dân canh tác hiệu quả, hướng đến phát triển nông nghiệp bền vững .