Doanh nhân Nguyễn Thị Bách Diệp: Khát khao lan tỏa hình ảnh Việt Nam từ đặc sản trà sen
Nguyễn Thị Bách Diệp không chỉ mong muốn đưa hương sen Đầm Trị bay xa hơn, mà còn muốn quảng bá hình ảnh Hà Nội và đất nước ra thế giới từ những gói trà sen truyền thống.