Huawei bổ nhiệm Tổng giám đốc mới tại Việt Nam
Ông Wei Zhenhua, tân Tổng giám đốc của Huawei tại Việt Nam, đã có 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ICT và hơn 3 năm đảm nhiệm vị trí quản lý tại Việt Nam.