Địa ốc Hoàng Quân bán “lúa non” hay bắt đầu chiến lược chống thâu tóm?
Địa ốc Hoàng Quân bất ngờ công bố kế hoạch thoái toàn bộ tại 3 công ty cho cho những cá nhân, lộ diên chiến lược “Crown Jewel”?