Genco 3 lãi kỷ lục nhờ USD giảm giá
Từ một cổ phiếu thanh khoản thấp, năm 2020 đánh dấu khoảng thời gian tăng trưởng cả về giá và khối lượng giao dịch của cổ phiếu PGV sau gần 3 năm lên sàn.