Nhựa Bình Minh gặp khó khi nguyên vật liệu tăng giá
Giá các nguyên vật liệu nhựa đầu vào tăng cao đang là khó khăn lớn đối với bài toán lợi nhuận của CTCP Nhựa Bình Minh (mã BMP) trong bối cảnh sức ép cạnh tranh cao trên thị trường.