Năm Bảy Bảy hợp tác với CII triển khai dự án ở TP. HCM và Bình Thuận
CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (mã NBB - sàn HoSE) thông qua kế hoạch hợp tác cùng Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. HCM (mã CII – sàn HoSE) để triển khai dự án.