Doanh nghiệp xuất khẩu cá tra lớn nhất Việt Nam lấn sân lĩnh vực địa ốc
Sau khi đưa dự án năng lượng mặt trời vào khai thác, Nam Việt vừa tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua việc sửa đổi điều lệ, bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản.