Becamex: Tài sản hơn 48.500 tỷ đồng, nhưng lãi quý IV/2022 không tới 7 tỷ đồng
Tổng công ty Đầu tư và phát triển Công nghiệp (Becamex, mã BCM - sàn HoSE) ghi nhận doanh thu giảm 71,7% và lợi nhuận giảm 98,2% trong quý cuối năm 2022.