VKC Holdings mất khả năng thanh toán và xin hoãn trả lãi lô trái phiếu 200 tỷ đồng
Công ty cổ phần VKC Holdings (tiền thân là CTCP Cáp Nhựa Vĩnh Khánh, mã VKC – sàn HNX) thông báo sẽ tạm hoãn việc thanh toán lãi của lô trái phiếu VKCH2123001 phát hành ngày 9/12/2021.