Chống vấn nạn lạm thu "quỹ lớp"
Mới đây, một phụ huynh chia sẻ bảng dự trù kinh phí hoạt động của Ban đại diện phụ huynh học sinh lớp 1/3, Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (quận 7, TP.HCM).