Lao động E9 hết hợp đồng lao động tại Hàn Quốc được gia hạn 1 năm
Hàn Quốc vừa thông báo gia hạn thời gian cư trú và hợp đồng 1 năm đối với lao động E9.