Goldman Sachs hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ năm 2022
Goldman Sachs hạ triển vọng tăng trưởng kinh tế Mỹ năm 2022 xuống còn 3,8% do lo ngại những rủi ro và bất ổn mà biến thể Omicron có thể gây ra cho nền kinh tế lớn nhất thế giới.