Mỹ chính thức dỡ bỏ thuế quan đối với sản phẩm nhôm Canada
Làn sóng nhập khẩu nhôm chưa gia công từ Canada tăng đã khiến Washington áp đặt thuế quan trở lại trong tháng 8, gây căng thẳng trong quan hệ với đồng minh thân cận Canada.