Saudi Aramco rót vốn đầu tư cải tạo 4 nhà máy lọc dầu của Nigeria
Nigeria và Saudi Arabia đã đồng ý một loạt thỏa thuận hợp tác và đầu tư, bao gồm cả cam kết của Chính phủ Saudi Arabia về việc đầu tư vào cải tạo các nhà máy lọc dầu của Nigeria.