Ngày đầu tiên làm Tổng thống, ông Biden có thể hủy dự án dẫn dầu 9 tỷ USD
Một trong những việc đầu tiên của Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày nhậm chức có thể là hủy bỏ giấy phép của dự án đường ống dẫn dầu từ Canada về Mỹ trị giá 9 tỷ USD.