Phố Wall tuần tới: Nhà đầu tư chờ "thuốc chữa lành" sau mất mát 900 tỷ USD
Tuần tới khi mùa báo cáo tài chính bước vào giai đoạn sôi động, các nhà đầu tư hy vọng kết quả kinh doanh vững chắc của các công ty niêm yết sẽ ngăn chặn đà sụt giảm của cổ phiếu công nghệ.