New Zealand: RBZN tăng lãi suất cơ bản lên 3,5%, mức cao nhất trong vòng 7 năm
Ủy ban Chính sách Tiền tệ của Ngân hàng Dự trữ New Zealand (Ngân hàng Trung ương – RBNZ), đã chính thức nâng lãi suất thêm 0,5 điểm phần trăm, lên mức 3,5%,