Vừa hạ nhiệt với Ấn Độ, Trung Quốc tuyên bố vùng tranh chấp với Bhutan
Lê Quân | 07/07/2020 13:56
Rút quân tại khu vực biên giới tranh chấp với Ấn Độ, Trung Quốc mở thêm "trận địa" mới bằng tuyên bố tranh chấp một khu bảo tồn động vật hoang dã tại Bhutan.
1 2 3 4 5