Vietnam AutoExpo sẽ trở lại vào năm 2021
Triển lãm quốc tế lần thứ 17 về Phương tiện giao thông, vận tải và công nghiệp hỗ trợ - Vietnam AutoExpo 2021 sẽ diễn ra từ ngày 6 - 9/5/2021 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội).