Cạnh tranh giành “miếng bánh” thị phần camera giám sát: Doanh nghiệp nội cần liên minh, liên kết
Với quy mô dân số hơn 100 triệu người, thị trường camera giám sát tại Việt Nam là “miếng bánh” vô cùng hấp dẫn, nhưng hơn 90% đang ở trong tay doanh nghiệp ngoại. Để giành lại thị phần, doanh nghiệp Việt phải có hướng đi khác biệt và liên minh, liên kết với nhau.