Truyền hình trả tiền: Bắt đầu cạnh tranh sòng phẳng
Nghị định 71/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 06/2016/NĐ-CP về quản lý và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình sẽ tạo sân chơi bình đẳng, sòng phẳng cho doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước ngoài.