Game online hướng đến mục tiêu 1 tỷ USD doanh thu
Ngành trò chơi điện tử trên mạng (game online) đang đến rất gần mục tiêu 1 tỷ USD doanh thu, nếu giải tỏa được những chướng ngại vật trong năm 2021.