Dù tiên phong, vì sao thương mại hóa 5G tại Việt Nam lại chậm?
Từ quốc gia đi đầu cùng công nghệ 5G của thế giới, nhưng đến nay, Việt Nam vẫn chưa thương mại hóa 5G.