Tập đoàn Sao Đỏ hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho người dân bị ảnh hưởng bởi Covid-19
Không chỉ chủ động trong các biện pháp phòng dịch bệnh Covid-19 để đảm bảo hoạt động sản xuất - kinh doanh, Tập đoàn Sao Đỏ còn có hoạt động hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho người nông dân.