IEA: Để đạt được mục tiêu trung hòa carbon phải đầu tư lớn cho chuyển đổi năng lượng sạch
Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) vừa công bố báo cáo "Tài trợ quá trình chuyển đổi năng lượng sạch ở các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển".