[Infographic] Thế giới cùng chung tay bảo vệ môi trường
Trong nỗ lực cùng chung tay làm cho thế giới sạch hơn, nhiều quốc gia trên thế giới đã áp dụng các biện pháp hữu hiệu để bảo vệ môi trường sống.