Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức được công nhận là Trung tâm đào tạo theo tiêu chuẩn toàn cầu
Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa được Hiệp hội Phẫu thuật Hoàng gia Anh công nhận là Trung tâm đào tạo theo tiêu chuẩn toàn cầu.