Hà Nội ban hành phương án cách ly, quản lý, điều trị tại nhà với người nhiễm Covid-19
UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Phương án số 276/PA-UBND ngày 2/12/2021 về cách ly, quản lý, theo dõi, khám và điều trị tại nhà đối với người nhiễm Covid-19 trên địa bàn Thành phố.