Tin mới về y tế ngày 4/12: Hợp tác đào tạo nâng chất lượng sinh viên y khoa
Việc ký kết hợp tác đào tạo giữa doanh nghiệp và trường đại học là bước đẩy nâng chất lượng đào tạo sinh viên y khoa.