Bốn loại thuốc ho đang bị nghi ngờ gây chết người có lưu hành ở Việt Nam?
Bốn loại siro ho của Ấn Độ bị Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo nguy hiểm chưa đăng ký lưu hành tại Việt Nam.