Bộ Y tế đồng ý thí điểm rút ngọn quy trình tiêm chủng tại TP.HCM
Bộ Y tế đã đồng ý với đề xuất của Sở Y tế TP.HCM tinh giản một số thủ tục trước và sau tiêm chủng vắc-xin.