Loạn thực phẩm chức năng giả
Lợi dụng tâm lý lo lắng, bất an của người dân về Covid-19, nhiều đối tượng không từ thủ đoạn kinh doanh thuốc lậu, thực phẩm chức năng giả để trục lợi.