Tìm công thức thu hút khách quốc tế
Làm thế nào để du khách quốc tế đến Việt Nam đông hơn, ở lâu hơn, chi nhiều tiền hơn? Đó là câu hỏi thường trực của những người làm du lịch, cơ quan quản lý ngành du lịch.