[Ảnh] Mùa hoàng điệp "tỏa nắng"
Không kiêu sa như muồng hoàng yến, không lãng mạn như bằng lăng, không chói loá như phượng vỹ, nhưng mỗi khi hoa hoàng điệp “tỏa nắng” trên phố phố phường Hà Nội vẫn khiến lòng người xuyến xao.