Định vị điểm đến Việt Nam thân thiện, giàu trải nghiệm
Đây là thời điểm “đẹp và chín” để mở lại các hoạt động du lịch; đồng thời cần tái định vị điểm đến Việt Nam thân thiện, giàu trải nghiệm, chất lượng cao, thay vì du lịch giá rẻ.