Thực hiện 7 cải cách đột phá kiểm tra chuyên ngành hàng nhập khẩu
Theo Đề án “Cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu” nhiều thủ tục kiểm tra theo mô hình mới được đơn giản hóa.