Công nghiệp hỗ trợ: Cần cải thiện chính sách, hỗ trợ doanh nghiệp
Doanh số bán ô tô tại thị trường Việt Nam ghi nhận sự tăng trưởng mạnh, bao gồm cả xe sản xuất và lắp ráp trong nước, mở ra triển vọng mới cho ngành công nghiệp hỗ trợ ô tô. Tuy nhiên, trong hành trình này, các doanh nghiệp không thể tự đi một mình.