Vốn ngoại chen chân vào thị trường bán lẻ tiêu dùng 180 tỷ USD
Thu Phương | 07/07/2020 13:40
Với quy mô gần 180 tỷ USD và tốc độ tăng trưởng hằng năm ở mức 2 con số, “miếng bánh” bán lẻ tiêu dùng Việt Nam đang được các nhà đầu tư ngoại tìm chỗ chen chân.
1 2 3 4 5