860.000 tấn đường mía Thái Lan tràn vào thị trường Việt Nam
8 tháng 2020, lượng đường mía nhập khẩu vào Việt Nam gia tăng đột biến, đạt gần 950.000 tấn, tăng hơn 6 lần so với cùng kỳ năm 2019, trong đó 860.000 tấn là mía đường nhập từ Thái Lan.