Doanh nghiệp Việt Nam được xuất khẩu tổ yến sang Trung Quốc
Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã chính thức chấp thuận cho Công ty cổ phần Dinh dưỡng Avanest Việt Nam được xuất khẩu tổ yến sang thị trường này.