Doanh nghiệp hàng không chưa hết khó, cần thêm hỗ trợ
Cần thêm những lực đẩy quan trọng để hỗ trợ các doanh nghiệp hàng không tồn tại trong giai đoạn “hoàng hôn” của dịch Covid-19, trước khi có thể tăng tốc phục hồi sau 1 – 2 năm tới.