Giá nhiều sản phẩm giảm mạnh, doanh thu 4 tháng đầu năm của Petrovietnam vẫn vượt 34%
Mặc dù giá các sản phẩm chủ lực của Petrovietnam, đặc biệt biên lợi nhuận hóa dầu giảm 24,5% so với cùng kỳ năm 2023 nhưng các chỉ tiêu tài chính chủ yếu của Tập đoàn tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm 2023.