Sắt thép gia nhập câu lạc bộ xuất khẩu trên 10 tỷ USD
Xuất khẩu sắt thép năm 2021 mang về xấp xỉ 12,7 tỷ USD, tăng 124,3% so với năm 2020, đưa ngành hàng này gia nhập câu lạc bộ xuất khẩu trên 10 tỷ USD.