Vietnam Airlines làm chủ nhà Hội nghị hàng không quốc tế - IAS 2024
Vietnam Airlines sẽ là hãng hàng hàng không chủ nhà của Hội nghị hàng không quốc tế International Airline Symposium (IAS) 2024 diễn ra từ ngày 27/2 đến 29/2/2024 tại Hà Nội.