Bất động sản công nghiệp “hưởng lợi” từ sự phát triển của ngành bán dẫn
Trong thời gian qua, Việt Nam thu hút nhiều ông lớn trong ngành bán dẫn như Intel, Samsung, Qualcomm, Infineon, Amkor với nhiều dự án đầu tư có giá trị lên tới tỷ USD.