Cầu vượt ga metro số 10 đã khởi công, Metro Star vui như mở hội
Việc cầu bộ hành kết nối Ga metro số 10 và dự án Metro Star đã được khởi công đem lại niềm vui rộn ràng cho các khách hàng Metro Star và cả cụm dân cư đông đúc phía Đông TP.HCM.