Kinh doanh bất động sản: Đặt cọc giữ chỗ có được xem là hành vi huy động vốn?
Đây là câu hỏi UBND TP.HCM đề nghị Bộ Xây dựng giải đáp trong báo cáo mới đây về tình hình thực hiện Nghị định 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính Phủ.