Điều chỉnh quy hoạch phân khu rộng 1.800 ha thuộc Khu đô thị mới Nhơn Trạch
UBND tỉnh Đồng Nai vừa có quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5.000 phân khu 3.1 theo điều chỉnh quy hoạch chung đô thị mới Nhơn Trạch.