Tái khởi động Đề án Giãn dân phố cổ: Cuộc dịch chuyển sang bên kia sông Hồng
Việc tái khởi động Đề án Giãn dân phố cổ đã trở thành động lực để người dân phố cổ tìm kiếm một cuộc sống có chất lượng thực sự.