Dự án Khu dân cư cồn Tân Lập (TP.Nha Trang): Cho nhà đầu tư cơ hội sửa sai
Việt Hương | 07/07/2020 09:05
Dự án Khu dân cư cồn Tân Lập, tại phường Xương Huân, TP. Nha Trang (Khánh Hòa) đã treo 13 năm.
1 2 3 4 5