Tính pháp lý là yếu tố tiên quyết để đầu tư các dự án bất động sản
Thị trường bất động sản Khánh Hòa đã và đang được kỳ vọng là nền tảng khởi đầu cho chu kỳ phát triển mới và sự lên ngôi của những dự án chuẩn chỉnh pháp lý...