Lo xong vốn cho Dự án thành phần 3 sân bay Long Thành trị giá 99.000 tỷ đồng
Đây là khẳng định của lãnh đạo Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp liên quan đến công tác triển khai Dự án thành phần 3 - Cảng hàng không quốc tế Long Thành do ACV làm chủ đầu tư.