Vượt khó dịch Covid-19, Bộ GTVT đã cán mốc giải ngân hơn 44% kế hoạch năm 2021
Trong tháng 7/2021, các chủ đầu tư thuộc Bộ GTVT vẫn giải ngân được 2.078 tỷ đồng, nâng lũy kế giải ngân vốn đầu tư công do bộ này quản lý lên con số 19.093 tỷ đồng.