Thủ tướng Chính phủ đốc thúc tiến độ xây dựng Sân bay Long Thành
Tiến độ thực hiện dự án Sân bay Long Thành dù có chuyển biến nhưng chưa đạt tiến độ đề ra, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu có giải pháp đột phá để thúc đẩy tiến độ Dự án.