Tập đoàn Thành Công xây dựng Tổ hợp công nghiệp phụ trợ ô tô tại Quảng Ninh
Sáng ngày 22/09/2020, Tập đoàn Thành Công đã chính thức động thổ dự án đầu tư xây dựng Tổ hợp công nghiệp phụ trợ ô tô Thành Công Việt Hưng tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.