Nghệ An: Dự án chậm triển khai sẽ do HĐND tỉnh giám sát
HĐND tỉnh Nghệ An đang xây dựng đề cương giám sát chuyên đề đến tháng 6/2022 đối với các dự án treo, dự án chậm tiến độ và dự án sử dụng đất không đúng mục đích trên địa bàn