Sàng lọc nhà thầu tham gia thi công cao tốc Bắc - Nam phía Đông
Những yêu cầu dự kiến về năng lực thi công, tài chính, kinh nghiệm đối với nhà thầu đã được công bố nhằm đảm bảo tuyển chọn được những nhà thầu có năng lực thực sự để trao các gói thầu xây lắp thuộc Dự án Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025.