Dồn lực hoàn thành cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45 vào tháng 12/2022
Hàng ngàn công nhân đang bám công trường 24h/24h để kịp hoàn thành Dự án Mai Sơn - Quốc lộ 45, Dự án xây dựng cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2017-2020 vào cuối tháng 12/2022.