Cổ phần hóa, thoái vốn sẽ sớm trở lại đường ray
Ông Đặng Quyết Tiến, Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp hy vọng, cổ phần hóa, thoái vốn sẽ sớm quay trở lại đường ray nhằm hỗ trợ tích cực Chương trình Phục hồi và Phát triển kinh tế-xã hội.