Cuộc thi "Hiểu đúng về tiền" năm 2020 tìm ra nhà vô địch
Bên cạnh việc tìm ra đội vô địch, cuộc thi "Hiểu đúng về tiền" còn trang bị cho sinh viên kiến thức, kỹ năng tài chính thông minh - smart money.