FPT Retail muốn mở 3.000 cửa hàng trong 4 năm tới
Với hệ thống 788 cửa hàng thuộc hệ thống Nhà thuốc Long Châu đã mở đến cuối tháng 9/2022, gần gấp đôi so với cuối năm 2021, FPT Retail muốn mở 3.000 cửa hàng trong 4 năm tới.