Ngành nông nghiệp có 9 mặt hàng xuất khẩu trên 1 tỷ USD
Trong 10 tháng của năm 2023, ngành nông nghiệp ghi nhận có 9 mặt hàng xuất khẩu đạt trị giá trên 1 tỷ USD, dẫn đầu là gỗ và sản phẩm gỗ với 10,82 tỷ USD, tiếp đến là thủy sản 7,45 tỷ USD.