Sức mua giảm sốc vì Covid-19
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 7 giảm 19,8% so với cùng kỳ. 7 tháng, chỉ tăng nhẹ 0,7%.