Ngành bia phục hồi vào năm 2022
Theo nhận định, năm 2021, thị trường bia sẽ tiếp tục đà phục hồi, nhưng phải đến năm 2022 nhu cầu tiêu thụ bia mới có thể trở lại hoàn toàn như thời điểm trước dịch Covid-19.