Nhập khẩu xăng dầu tăng kỷ lục, 4 tháng đầu năm 2022 gần bằng cả năm 2021
Trước áp lực đảm bảo đủ nguồn cung xăng dầu cho phục hồi kinh tế, 4 tháng đầu năm 2022, cả nước đã chi 3,29 tỷ USD nhập khẩu xăng dầu, sắp bằng mức 4,15 tỷ USD của năm 2021.