Dán tem điện tử cho sản phẩm thuốc lá, rượu tiêu thụ nội địa
Theo quy định mới có hiệu lực kể từ ngày 15/5/2021, bắt đầu từ ngày 1/7/2022 các sản phẩm thuốc lá, rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước phải được dán tem điện tử.