Bán lẻ truyền thống không ngồi đợi ngày tàn
Mua sắm trực tiếp có thể sẽ là lựa chọn sau cùng của người tiêu dùng trong 5 năm tới, thậm chí là nhanh hơn. Viễn cảnh này đang buộc bán lẻ truyền thống thay đổi mạnh mẽ.