Năm 2022, xuất nhập khẩu dự báo vượt mức kỷ lục năm 2021
Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2022 của Việt Nam được dự báo đạt 740 - 750 tỷ USD, tăng 13 - 15% so với năm trước.