Chính thức điều chỉnh khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa
Mức giá vé vận chuyển hành khách tối đa của đường bay nội địa có khoảng cách đường bay từ 1.280 km trở lên áp dụng từ ngày 1/3/2024 là 4 triệu đồng/vé một chiều.