Đề nghị kỷ luật Bộ trưởng Bộ Y tế và Chủ tịch UBND TP.Hà Nội
Ủy ban kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị xem xét, kỷ luật Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và ông Chu Ngọc Anh, Chủ tịch UBND Hà Nội.