Khi Saigon Co.op “liên minh” để lách luật - Bài 1: “Núp bóng” xã viên góp vốn nhằm kiếm lợi?
Các cá nhân không làm việc cho HTX, không có nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ của HTX, nhưng vẫn được các HTX kết nạp làm thành viên, chỉ nhằm mục đích góp vốn vào Saigon Co.op.