Việt Nam nhắm đích 1 triệu tên miền .vn, lọt top 20 thế giới
Tính đến tháng 5/2024, tên miền quốc gia Việt Nam ".vn" có tổng lượng đăng ký sử dụng đạt 611.597, đứng thứ 2 khu vực ASEAN, top 10 Châu Á - Thái Bình Dương.