Thủy điện Bản Vẽ đẩy mạnh số hóa trong quản lý vận hành
Áp dụng số hóa trong công tác quản lý vận hành tại Nhà máy thủy điện Bản Vẽ đã mang lại hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất của doanh nghiệp.