Chuyển đổi số giúp doanh nghiệp ngành gỗ tăng 20% doanh thu
"Báo cáo thực trạng chuyển đổi số ngành Gỗ 2022” được thực hiện bởi Novaon Tech, Hiệp hội Internet Việt Nam cùng sự tham gia của Hội mỹ nghệ và chế biến gỗ TP.HCM (HAWA).