Ngành thép nổi sóng, chứng khoán bứt phá ngày đầu tuần, giao dịch vượt tỷ USD
Giá thép thế giới tăng cao khiến nhà đầu tư đang dồn chú ý vào các cổ phiếu ngành thép.