Trái phiếu doanh nghiệp Việt: Chưa phát triển đúng vị thế, tiềm năng
Sức hút của thị trường trái phiếu quốc tế kể cả trong các thời kỳ lẫn khủng hoảng luôn được đánh giá cao và đã được minh chứng qua hàng bao thế kỷ…