Chứng khoán Tân Việt bầu tổng giám đốc mới
Ông Nguyễn Việt Cường - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc - giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.