LDG đối diện áp lực nợ vay
Kết quả kinh doanh vẫn cách xa “vạch đích”, Công ty cổ phần Đầu tư LDG đang đối diện với áp lực lớn khi dòng tiền âm, khoản vay trái phiếu sắp tới kỳ đáo hạn.