TCBS đóng 1.283 tỷ đồng tiền thuế năm 2023, hoàn tất nộp bổ sung 3,38 tỷ đồng
Theo văn bản của Tổng cục Thuế ngày 14/6, Công ty cổ phần chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) hoàn tất nộp bổ sung 3,38 tỷ đồng tiền thuế vào ngân sách nhà nước, nâng tổng tiền thuế đã đóng năm 2023 lên 1.283 tỷ đồng.