Giao dịch dè dặt ngày cận Tết, VN-Index giảm gần 11 điểm
Nhà đầu tư mua cổ phiếu trong những phiên này sẽ phải chờ đến sau 5 phiên nghỉ giao dịch của kỳ nghỉ Tết mới có thể chuyển nhượng cổ phiếu.