Cổ phiếu liên quan nhóm Louis Holding la liệt nằm sàn, trắng bên mua
Sau khi tăng trần liên tiếp, hàng loạt cổ phiếu các doanh nghiệp liên quan đến nhóm Louis Holdings đồng loạt nằm sàn, ngoại trừ TDH.