Thủ tướng chỉ đạo kiểm tra doanh nghiệp phát hành trái phiếu khối lượng lớn, không có tài sản bảo đảm
11 tháng đầu năm 2021, các doanh nghiệp đã tăng cường huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu riêng lẻ với quy mô lên tới trên 436 nghìn tỷ đồng, tiềm ẩn nhiều rủi ro.