Hội thảo khảo sát môi trường đầu tư tại Việt Nam cho doanh nghiệp điện tử Trung Quốc
Ngày 27/3/2023, Vietnam Investment Consulting (VNIC) phối hợp cùng YueQiBao tổ chức Hội thảo giao lưu khảo sát môi trường đầu tư tại Việt Nam cho Doanh nghiệp điện tử Trung Quốc 2023.