Mời thầu thi công phần thô, hoàn thiện mặt ngoài dự án Kim Chung - Di Trạch (lần 3)
Công ty cổ phần Xây dựng và Phát triển cơ sở hạ tầng số 9 Hà Nội mời thầu thi công phần thô, hoàn thiện mặt ngoài dự án Kim Chung - Di Trạch.