Bất động sản công nghiệp: Thu hẹp khoảng cách giữa “nội” - “ngoại”
Để không thua trên “sân nhà”, nhiều nhà đầu tư “nội” trong lĩnh vực BĐS công nghiệp không chỉ chạy đua về quỹ đất mà còn phải nâng cao chất lượng sản phẩm, chất lượng quản lý để hút khách.