Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn thông báo mời gọi góp vốn đầu tư
Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn – TNHH MTV thông báo về việc mời gọi hợp tác góp vốn thành lập Công ty cổ phần vận hành Trung tâm an toàn thông tin TP.HCM.