Nam Đình Vũ được vinh danh là KCN có hạ tầng công nghiệp và logistics đồng bộ
Mới đây, Khu công nghiệp (KCN) Nam Đình Vũ đã được vinh danh là KCN tiêu biểu; KCN có hạ tầng công nghiệp và logistics đồng bộ tại Chương trình bình chọn Khu công nghiệp tiêu biểu năm 2022.