Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, kiểm tra tiến độ dự án Cảng Liên Chiểu
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận những nỗ lực đảm bảo tiến độ thi công dự án Cảng Liên Chiểu; yêu cầu đảm bảo chất lượng và thời gian xây dựng Dự án.