Nghiên cứu kỹ lưỡng việc chuyển sát hạch, cấp giấp phép lái xe sang Bộ Công an
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị bổ sung đánh giá tác động việc chuyển nhiệm vụ quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấp phép lái xe từ Bộ Giao thông - Vận tải sang Bộ Công an.