Quy hoạch tỉnh Ninh Bình: Hiện thực hoá Đô thị di sản thiên niên kỷ
Ngày 28/5, tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị Công bố Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo.