Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: 6 giải pháp để doanh nghiệp thích ứng, bứt phá, tạo lập vị thế mới
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nêu 6 giải pháp để doanh nghiệp Việt Nam nâng cao khả năng thích ứng để bứt phá, tạo lập vị thế mới trước những thách thức toàn cầu.