Kinh tế Australia và Việt Nam có khả năng bổ sung nhau rất lớn
Báo Đầu tư trích bài viết của bà Robyn Mudie, Đại sứ Australia tại Việt Nam, đánh giá mối quan hệ vững chắc, sâu rộng giữa Australia và Việt Nam, cũng như cơ hội mối quan hệ này mang lại.