ĐHĐCĐ bất thường NCB năm 2021: Bầu 2 nữ tướng vào Hội đồng quản trị
Bà Bùi Thị Thanh Hương và bà Trương Lệ Hiền được bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 của Ngân hàng TMCP Quốc dân (NCB) tại phiên họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 tổ chức chiều nay (29/7/2021).