Thống đốc: Một số công ty cầm đồ tự nhận là Công ty cho vay ngang hàng
T.L | 07/07/2020 10:49
Theo khảo sát của NHNN, một số công ty đăng ký ngành nghề kinh doanh là tư vấn tài chính, môi giới tài chính, kinh doanh dịch vụ cầm đồ đang tự nhận là công ty cho vay ngang hàng.
1 2 3 4 5