Nặng gánh trả lãi, ngân hàng bị ăn mòn lợi nhuận
Vốn dư thừa, thu nhập từ hoạt động cho vay tăng thấp, nhưng nhiều ngân hàng vẫn đang phải “gánh” khoản chi phí trả lãi tiền gửi quá lớn, khiến lợi nhuận bị ăn mòn, thậm chí tăng trưởng âm.