VietinBank, No Va Thảo Điền, Masan đứng đầu phát hành trái phiếu doanh nghiệp tháng 9
Phát hành trái phiếu doanh nghiệp 9 tháng đầu năm nay giảm 40% so với cùng kỳ. Không chỉ phát hành chậm lại, các doanh nghiệp cũng tăng tốc mua lại trái phiếu trước hạn.