Nợ xấu tăng, ngân hàng xin gia hạn cơ cấu và trả nợ
Trước xu hướng nợ xấu tăng, ngân hàng xin gia hạn thực hiện Thông tư 02/2023/TT-NHNN thêm 6 tháng đến 1 năm, thay vì hết hiệu lực cuối tháng 6/2024, để khách hàng có thời gian trả nợ.