Kiểm soát chặt tín dụng vào bất động sản đầu cơ
Dư nợ tín dụng bất động sản tăng, song phần lớn tín dụng chảy vào phân khúc cá nhân vay mua nhà và dần hạn chế đối với khoản rót vốn cho chủ đầu tư dự án.